Ytbehandling


Vi ytbehandlar metallen genom varmförzinkning och galvanisering.

Process
Varmförzinkning innebär att produkterna doppas i flytande zink ca 450 grader varm. När produkterna lyfts upp och kallnar kan det bli blankt på vissa ställen och mer matt på andra. Detta är helt naturligt och processen som ger ytan den karraktäristiskt matta zinkfärgen startas omedelbart. Denna process tar ett antal veckor i utomhusmiljö vilket gör att produkterna kommer att få sitt riktiga utseende först några veckor efter uppsättning. Några av våra produkter ytskyddas genom galvanisering vilket innebär att zinkskiktet påförs med hjälp av ström och ger en jämnare yta.

Hållbarhet

När det gäller hållbarheten så kan vi göra jämförelser med andra varmförzinkade produkter i utsatta miljöer tex vägräcken. Varmförzinkning ger ett zinklager på ca 75 µm (mikrometer) och man räknar med att 1-2 µm oxiderar bort per år. Detta varierar förstås med omgivningens påverkan. En havsnära miljö är till exempel mer korrosiv än miljöer i inlandet. Zinkskyddet ger ett katodiskt skydd vilket innebär att skyddet även har en läkande effekt, dvs om ytan har skadats kommer den omkringliggande zinken att skydda skadan.

Underhåll och förändring av utseende

Normalt sett behövs inget underhåll av zinkade ytor men det kan ju ha uppkommit skador som behöver åtgärdas. På marknaden finns zinkfärger både som penselfärg och som sprayfärg. Dessa färger innehåller ca 90 % zink och lämpar sig mycket bra för bättringsmålning på skadade zinkytor. Om man efter några år vill måla den zinkade ytan med en kulört färg så går det bra, de flesta färgtillverkare har färgsystem för detta ändamål.© Stefan Kaleva.